• Tlf: 25 53 12 75
  • Mail: udlejning@moegeloe.dk

Bevoksningen på Møgelø er spændende og meget mangfoldig

Udvalget af de planter der omtales samt selve beskrivelserne er foretaget af naturvejleder Jan Kjærgård, Naturstyrelsen, Søhøjlandet.
Møgelø ligger lige midt i Silkeborgskovene, der er Danmarks største skovområde. Og også et af de mest mangfoldige. Der er de fladeste hedelandskaber, de klareste søer og de højeste træer. I Silkeborgskovene er der et sted for alle, siger naturvejleder Jan Kjærgaard.

Selvom Møgelø med sin beliggenhed og den udbredte skov-bevoksning kan regnes som en del af Silkeborgskovene, skiller øens bevoksning sig dog ud. Omkring år 1900 er meget blevet plantet med det formål at give oplevelser til de besøgende på øen.
Jan Kjærgaard er meget imponeret over den mangfoldighed af planter der findes på Møgelø.
Beplantningen blev foretaget af gartner Birkefeldt fra Aarhus. Årsagen var, at der skulle etableres sommer restaurant på øen.


Planterne

I "Historien om Møgelø" står der følgende om beplantningen:
"Der blev anlagt Gange og Stier Øen rundt: »Rundgangen«, »Filosofgangen«, »Tanternes Alle« m. fl. Store Rabatter blev tilplantet med Sirbuske og Blomsterplanter, og langs med alle Gange blev der plantet Navr. Med Undtagelse af Højdedraget blev der plantet overalt: Gran, El, Birk, Røn, Elin og Eg, ialt ca. 30.000 Træer. Paa den østlige Skraaning blev der plantet Frugttræer: Æbler, Pærer, Blommer og Kirsebær. I Forsommeren, naar disse Træer staar i Blomst, er det et pragtfuldt Skue. Frugttræerne groede dog vildt, og Podning, som senere blev foretaget, lykkedes ikke. Paa Sydsiden af Øen er der et Væld, som nok i Fortiden har været mere vandrigt, idet der engang skal være druknet et Ungkreatur deri. Nu er der sat en Stensætning i en lille Brønd, som dog er uden Vand det meste af Sommeren.
Ved det østlige Hjørne af Øen (Badestedet) blev der anlagt en Landgangsbro for Hjejlebaadene, som anløb Øen, og herfra førte en Elmealle op til Højdedraget, hvorfra man havde den herligste Udsigt til alle Sider. Nu er Træbevoksningen saa høj, at den for en Del tager Udsigten."

Der foretages ingen planmæssig vedligehold af bevoksningen på Møgelø. Det brænde der anvendes til opvarmning kommer fra træer der naturligt bukker under for storme.